FlygplatsInfo

Eskilstuna Flygplats att vara stängd på grund av annan verksamhet ett antal helger 2015. Se kalendern här på http://www.emfk.se för närmare tider.

Protokoll från FlygSäkerhetsMöte 2015-04-01 på ESSU. Protokollet innehåller info om luftrummet, PPR, regler avseende landnings och flyg-regler.

Protokoll från Flygsäkerhetsmöte 2015-09-17 på ESSU. Protokollet innehåller info om ändringar, flygsäkerhetsfrågor och flyg-regler på ESSU.

Annonser