Styrelsen

Namn Telefon E-mail
Lars Alm
Ordförande
0709-696654 lars.alm@esf.se
Lars Kjellström
Tf Kassaförvaltare
070-6561950 lars.kjellstrom@telia.com
Valentin Buhus
Sekreterare
0731-013234 vbuhus@googlemail.com
Gustav Cassel
Anläggning & Miljö
070-5853882 gustav@ihk.se
Magnus Sandqvist
Ledamot/Flyglärare
073-0871588 magnussandqvist@hotmail.com
Marcus Djerf
Suppleant
070-5744090 marcus.djerf74@gmail.com

Funktionärer

Namn Telefon E-mail
Anders Eriksson
Revisor
016-421202,
070-9456264
anders@rocsweden.com
Hans Marchner
Revisor
0159-128 52
076-9476919
hans.marchner@gmail.com
xxx
Revisorssuppleant
telnr xxx@gmail.com
xxx
Valberedning
sammankallande
xxx-xxxx xxx@xxx.com
MMMM Sssss
Valberedning
telnr mail
Annonser